Nasze doświadczenia nierzadko dotyczyły spraw trudnych min. – ugody z kontrahentami zagranicznymi przed wszczęciem postępowania upadłościowego, ugody z kontrahentami przy obsłudze autostrady A2, spawach pracowniczych, a w szczególności należności i zobowiązań do uregulowania.

Nasze ugody mediacyjne są konkurencyjne w stosunku do postępowań w tym zakresie kancelarii prawnych :

- ugoda mediacyjna ma rangę wyroku sądowego
- koszt klauzuli wykonalności nie zależnie od kwoty roszczenia to tylko 50 zł
- zatwierdzenie ugody przez sąd odbywa się na posiedzeniu niejawnym
- zatwierdzenie ugody przez sąd z uzyskaniem klauzuli wykonalności, to czas od 4 do 6 tygodni
- koszt usługi mediatora to 50% wynagrodzenia radcy prawnego
i podlega negocjacji

Ugody mediacyjne zawierane przez mediatorów sądowych
w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego art. 777
i 183, realizowane w naszym kraju od 2005r, stają się sprawdzonym i konkurencyjnym w stosunku do działań kancelarii prawnych , rozwiązaniem spornych spraw gospodarczych.

Mając na uwadze powyższe, składamy propozycję spotkania
i możliwości podjęcia ewentualnej współpracy.

 

ZMIEŃ MENTALNOŚĆ.
PROSTO, PEWNIE, SZYBKO I TANIO.
PO PROSTU SPRAWDŹ.
INNI JUŻ KORZYSTAJĄ.

Szanowni Państwo:

jako mediatorzy sądowi działający przy Sądach Okręgowych na terenie prawie całej Polski, chcielibyśmy złożyć propozycję współpracy
w zakresie ugód mediacyjnych z kontrahentami gospodarczymi w szczególności spraw dotyczących należności i zobowiązań.
Obszar naszego działania obejmuje cały kraj
i poparty jest 20 letnim doświadczeniem
w relacjach z podmiotami gospodarczymi
z zakresu prawa upadłościowego, układowego, restrukturyzacji firm, finansów bankowych
i ugód mediacyjnych.

Jako mediatorzy sądowi działający przy sądach okręgowych, wpisani na listę mediatorów stałych prawie we wszystkich sądach okręgowych RP, współpracujemy z podmiotami gospodarczymi o statusie małych,
średnich i dużych firm.

Działając na wniosek zarówno wierzycieli jak
i dłużników, obsługujemy kontrahentów krajowych, a także realizujemy ugody mediacyjne z kontrahentami zagranicznymi, których dłużnikiem jest strona polsk