Zalety mediacji

Zalety mediacji obrazuje analiza efektywności w zestawieniu kryteriów porównawczych do postępowań przed sądem.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Radcy Prawnego (obowiązującym od 1.1.2008r), radca prawny powinien informować strony o możliwości rozwiązywania sporów w trybie pozasądowym szybko i przy niskich kosztach sądowych.

Zawarta w tym trybie ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma rangę wyroku.

Ugoda zawarta przed mediatorem zmniejsza koszty postępowania sądowego z 5% opłaty sądowej do 50 zł bez względu na wartość roszczenia – tzw. koszt nadania klauzuli wykonalności.